Documentación sobre os aspectos técnicos do proxecto Abalar -