Xeralidades sobre o servizo de rede dos centros educativos.

Conexión a rede dos centros.

As redes de área local nos centros.

Manuais e acceso aos software de desoscarga dos encerados dispoñibles nos centros educativos.

Manuais de moitas das aplicación presentes nos equipos abalar e nos equipos que empregan a maqueta abalar libre. (Indicado de maneira específica as exclusivas de abalar.)

Listaxe de Software Abalar (aulas abalar e abalar libre)