Características xerais do aprendizaxe móbil (M-learning)

  Características principais do M-Learning

   

Principais características


 

 •  Permite desenvolver a aprendizaxe en calquera lugar, o que pode ser de gran utilidade para aqueles alumnos que teñan dificultade para o acceso a recursos educativos por medio de outras vías

 • Posibilita o acceso aos procesos de ensinanza- aprendizaxe en calquera momento

 • A experiencia do usuario con este tipo de dispositivos é moito máis natural que con dispositivos de escritorio. A posibilidade de manipulación cos dedos e tocar permite mellorar a experiencia do aprendizaxe.

 • Posibilita a conexión para comunicacións expontáneas e colaborativas

 • Integra a capacidade de intercambio de información de dispositivo a dispositivo

 • Posibilita a localización inmediata da información

 • Os dispositivos móbiles contan con funcionalidades que permiten complementar o aprendizaxe (localización, cámara, GPS, ...) e a incorporación inmediata de distintos tipos de recursos.

Máis ventaxas ...

   

 • Favorece a interacción instantánea e a retroalimentación alumno-profesor

 • Presenta unha elevada tasa de penetración dos dispositivos móbiles entre a poboación xeral

 • Menor custo económico con respecto a outras tecnoloxías

 • Posibilidade de conexión a calquera tipo de rede inalámbrica dispoñible

 • Portabilidade e funcionalidade

 • Posibilita o desenvolvemento do traballo colaborativo  Mobile Learning       

Última modificación: Xoves, 21 de Xaneiro de 2021, 19:23