1.9. Notas

  Notas

            

Esta aplicación permite crear o equivalente ás notas adhesivas, incluso podendo organizalas en distintos cadernos.

    

     

     

No modulo de Notas pódense crear, modificar, eliminar, buscar e organizar en distintas listas as notas. Tamén se poden importar e exportar os datos das notas e asignarlles categorías.

     


   

A diferenza das notas adhesivas reais, as notas dixitais poden compartirse con outros usuarios en distintas situacións e circunstancias. Se pulsamos nas opción "Xestionar Notas" (no recadro de menú da dereita) podemos compartir as notas, podemos organizalas en distintas libretas e podemos asignarlles categorías.

        


  Correo corporativo       

Última modificación: Martes, 19 de Xaneiro de 2021, 09:20