2.2. iOS. App de correo Apple Mail

  App de correo Apple Mail

     

Os usuarios que o desexen, poden configurar as súa conta de correo de “edu” no seu dispositivo móbil con sistema operativo iOS (Apple). Desta maneira, poderán acceder ao seu correo cómodamente desde o iPhone e/ou iPad. 

O procedemento será diferente, dependendo de se xa existe unha conta de correo creada previamente na app “Mail” ou aínda non se creou ningunha conta.

    


Ajustes

Usaremos esta opción "Ajustes" cando xa exista previamente outra conta de correo configurada no dispositivo

Mail

Se aínda non existe ningunha conta de correo configurada, abriremos a app “Mail” para configurar a conta directamente na propia app.

PROCEDEMENTO 1
Se aínda non existe ningunha conta de correo configurada no dispositivo.


Neste caso entramos na app Mail, que na imaxe aparece na esquina inferior esquerda.
Na pantalla de benvida da app Mail, pulsamos sobre a opción "Otra".

Na seguinte pantalla introducimos os datos:

 Nome: O noso nome completo
 
Correo: O noso enderezo de correo (acabado en “.gal”)
 
Contraseña: O contrasinal da conta
 
Descripción: Unha pequena descrición que nos permita identificar esta conta entre outras que poidamos ter configuradas

Na seguinte pantalla:

 Asegurámonos de que estamos introducindo a configuración para IMAP

 Correo entrante


 Host: imap.edu.xunta.gal
 Usuario: O noso enderezo de correo (acabado en “.gal”)
 Contraseña: O contrasinal da conta

 Correo saliente


 Host: smtp.edu.xunta.gal
 Usuario: O noso enderezo de correo (acabado en “.gal”)
 Contraseña: O contrasinal da conta

Finalmente só nos queda pulsar o botón "Guardar"

PROCEDEMENTO 2
Se xa existe unha conta de correo previamente configurada no dispositivo.
 
Pulsamos sobre a opción "Ajustes"

Seleccionamos a opción "Contraseñas y cuentas"

Como podemos observar na imaxe, neste dispositivo xa existe outra conta de correo configurada, neste caso de Gmail.


 Para engadir unha nova conta de correo, pulsamos sobre a opción: “Añadir cuenta


IMPORTANTE: 
A partir de aqui, o procedemento é exactamente o mesmo que o explicado anteriormente.

 

 

 

  Correo corporativo       

Última modificación: Martes, 12 de Xaneiro de 2021, 12:02