2.5. O menú do sistema

   Menú do sistema

EDIXGAL

Tal e como aparece explicado en A barra superior, na parte dereita atopamos unha serie de iconas que permiten configurar certos elementos do sistema, tales como os que podemos apreciar na seguinte imaxe:

    

    

  • Conexión á rede, wifi ou cableado (neste caso wifi).
  • Manexo do bluetooth
  • Volume do altofalante.
  • Porcentaxe de carga da batería.
 Ao premer na última icona despregase un menú coma o da seguinte imaxe que mostra máis información máis amplia sobre dispositivos do sistema: estado do volume dos altofalantes, brillo da pantalla, estado actual do bluetooth, información sobre a carga da batería, saír da sesión actual ou acceder ás preferencias da conta.

     

    

A pantalla anterior tamén ofrece acceso a:

Todas as preferencias do sistema, dende onde poder establecer a configuración desexada para os diversos elementos do sistema.


Apagar ou reiniciar o sistema.   
 EDIXGAL

Última modificación: Sábado, 7 de Novembro de 2020, 19:31