1.2 Activación do driver de multiCLASS

  Activación do driver de multiCLASS

edi

En todos os equipos conectados a un EDI multiCLASS xa debería estar activado por defecto o driver para que se inicie no arranque do equipo, pero pode darse o caso de que este driver non se inicie de forma automática (debido a diversas circunstancias) polo que neste caso deberemos activalo manualmente.

   

Activación da funcionalidade interactiva do encerado

Para a conexión do portátil ao encerado dixital interactivo Multiclass tan só debemos de conectar o cable USB. A través da conexión USB o encerado convértese en táctil e pódese acceder e manexar as distintas aplicacións do equipo portátil e os arquivos que o usuario teña nel. 

Cando o usuario quere usar o encerado con tódalas súas funcionalidades, o primeiro que hai que facer é activar o driver na seguinte ruta: 

Menú de aplicativos -> Educación -> iwbdriver.

 


Despois de facer clic sobre o menú "iwbdriver", aparece o seguinte recadro no escritorio:
Este recadro terá que estar sempre activo, polo que o recomendable será minimizalo (non pechalo) para que non ocupe espazo no escritorio, e deste xeito mantemos tódalas funcionalidades do encerado activas.

Se pechamos o "iwbdriver" o encerado deixará de ser táctil. Para voltar a recuperar o seu control táctil ou ben desconectamos e volvemos a conectar o cable usb ou ben voltamos a lanzar a aplicación "iwbdriver" según o procedemento descrito.

EDI
Última modificación: Luns, 30 de Decembro de 2019, 15:55