2.1 As ferramentas de edición

  As ferramentas de edición

EDIXGAL

Edición de imaxes

Para abrir as ferramentas de edición, o usuario deberá pulsar a icona  situada na barra de botóns, debaixo da barra de ferramentas. Desta maneira abriráse unha nova ventá da aplicación que contén a imaxe capturada e todos os menús, ferramentas e utilidades de edición de imaxes.

    


  
EDIXGAL
Última modificación: Martes, 10 de Decembro de 2019, 16:18