1.2 Captura de imaxes

  Captura de imaxes

EDIXGAL

Cando o usuario pulsa sobre o menú "Ficheiro" despléganse as diferencias opcións de captura de pantalla.

 • Selección
  Permite realizar unha selección rectangular, usando o rato, de toda ou parte da pantalla.
 • Escritorio
  Realiza unha captura da totalidade do Escritorio.
 • Xanela activa
  Captura a xanela que está activa nese momento.
 • Seleccionar unha xanela
  Permite seleccionar cal será a xanela que se captura, facendo un clic sobre ela co rato.
 • Sección
  Captura únicamente unha sección da xanela. Podes seleccionar os elementos da xanela movendo o rato sobre eles.
 • Menú
  Seleccionar un menú ou unha cascada de menús de calquera aplicativo.
 • Suxestión
  Capturar unha suxestión (menú emerxente, alerta) de calquera aplicativo.
 • Web
  Esta función permite capturar unha web enteira, pero necesita a instalación previa de "gnome-web-photo".
 • Importar desde o portapapeis
  Convirte en captura de pantalla, unha imaxe copiada ou almacenada na memoria (portapapeis).

      


     

De forma combinada coas opcións anteriores, o usuario pode teclear na opción "Retraso" (esquina inferior dereita de Shutter) o número de segundos que necesita para preparar os menús ou as xanelas das que quere realizar a captura. A captura de pantalla realizarase automáticamente ao finalizar a conta atrás do número de segundos introducido polo usuario.

  EDIXGAL
Última modificación: Martes, 10 de Decembro de 2019, 18:04