1.1 Introdución a Shutter

  Introdución a Shutter

EDIXGAL

Que é Shutter

Shutter é un aplicativo que nos permite realizar capturas de pantalla personalizadas e tamén facer as tarefas de edición de imaxe máis habituais e básicas. Entre as características e funcionalidades que incorpora Shutter podemos destacar as seguintes:

  • Captura do escritorio enteiro
  • Captura de ventás independentes
  • Captura de zonas de selección libre
  • Capturar uhna páxina web completa
  • Captura de menús desplegables e menús contextuales.
  • Captura do texto de axuda, como o que aparece cuando pasamos o rato por encima dunha icona.
Ademáis Shutter incorpora tamén un conxunto de utilidades de edición que nos permitirá facer os retoques e o tratamento de imaxes máis habituais.

  

Iniciando Shutter

Shutter atópase no menú "Accesorios", polo que para iniciar o aplicativo debemos seleccionar a seguinte ruta de menú:

"Aplicativos - Accesorios - Shutter"

      

  


A pantalla principal móstranos a barra de menús superior (Ficheiro, Editar, Visualización, Captura de pantalla, Ir, Axuda), debaixo a barra de iconas de acceso rápido que contén a icona de inicio das ferramentas de edición. Na barra inferior, debaixo da área de traballo, podemos atopar algunhas funcionalidades máis como o programador de retardo para a captura de pantalla ou o check para decidir se queremos incluír o punteiro do rato dentro da captura ou non.

 


EDIXGAL
Última modificación: Luns, 9 de Decembro de 2019, 17:09