Histórico de actualizacións na maqueta Abalar

Actualizacións para equipos cliente data: 28-02-2020
Solucións Técnicas

Maqueta 7.x - Reconfiguración da contorna XFCE4 para evitar a creación de novas áreas de traballo

Maqueta 7.3 - Reparametrización do software de autoapagado para non permitir a programación do apagado ás 24:00, a cal provoca un funcionamento incorrecto da aplicación. A última programación válida serán as 23:59

Maqueta 7.x - Revisión dos lanzadores de aplicacións no xestor de xanelas Gnome

Actualizacións para equipos cliente data: 03-02-2020
Solucións Técnicas

Maqueta 7.x - Cambio na aplicación por defecto para configurar unha segunda saída de vídeo xa sexa un monitor ou un canón de proxección

Novas aplicacións

Maqueta 7.x - Engádese a opción de procura de ficheiros dentro do navegador de ficheiros thunar

Maqueta 6.x | 7.x - Actualización do software E-Dixgal SmartClassRoom á versión 0.32.0

Actualizacións para equipos cliente data: 30-12-2019
Solucións Técnicas

Maqueta 7.3 - Configuración dos atallos de teclado para todo o equipamento debido a unha leve inconsistencia no código

Maqueta 7.x - Refactorización de código nos módulos de xestión das iconas de aplicacións

Maqueta 7.3 - Actualización da configuración no servizo ssh

Novas aplicacións

Maqueta 7.x - Instalación do software de mecanografía Klavaro

Actualizacións para equipos cliente data: 09-12-2019
Solucións Técnicas

Maqueta 7.x - Actívase o bloqueo de notificacións emerxentes nos navegadores web Mozilla Firefox e Chromium. No caso de ter algunha xa autorizada, deberá revogarse a man.

Novas aplicacións

Maqueta 7.x - Actualización do software Dr. Geo da versión 17.07 a 19.09

Maqueta 7.x - Actualización do software FreeMind da versión 1.0.1 a 1.0.2

Actualizacións para equipos cliente data: 26-11-2019
Solucións Técnicas

Maqueta 7.3 - Revisión e estandarización dos atallos de teclado

Maqueta 7.x - Procuras seguras en youtube, empregando a pasarela safesearch de Google

Maqueta 7.3 - Reconfiguración do software VLC para a correcta visualización de recursos de alta definición nos Lenovo Yoga

Maqueta 7.3 - Axustes na configuración gráfica do navegador Mozilla Firefox para evitar renderizados incorrectos á hora de desprazarse rápido por algunhas páxinas. Especialmente visible en los Lenovo Yoga

Novas aplicacións

Maqueta 7.3 - Instalación da certificado raíz de Camerfirma para o correcto funcionamento de tarxetas criptográficas nas plataformas corporativas

Maqueta 7.x - Instalación do software Bluefish para a edición HTML

Actualizacións para equipos cliente data: 14-10-2019
Solucións Técnicas

Maqueta 7 - Preconfiguración da aplicación mBot para asegurar a correcta interconexión vía Wifi entre os equipos e o dispositivo

Maqueta 7 - Queda definido o idioma castelán, por non dispoñer de tradución ao galego, do software VYM

Maqueta 7 - Cambios na configuración de DRMs do navegador Mozilla Firefox, sen os cales non é posible acceder a algunhas plataformas de audio en streaming

Novas aplicacións

Maqueta 7 - Actualización a versión 2.4.2 do software Exelearning

Maqueta 7 - Soporte á aplicación  autofirma no equipo de profesorado

Actualizacións para equipos cliente data: 11-09-2019
Solucións Técnicas

Maqueta 7 - Revisión para evitar a duplicación de dispositivos de vídeo para Qtqr e Guvcview

Maqueta 7 - Retirada da ferramenta memtest do grub

Maqueta 7 - Reconfiguración dos dispositivos de audio por un funcionamento incorrecto empregando auriculares

Maqueta 7 - Axustes nas configuracións para dar soporte o novo ultraportátil Lenovo Yoga

Maqueta 7 - Configuración de touchpad pola cal se desactivará mentras se esté escribendo no teclado

Novas aplicacións

Maqueta 7 - Posta a disposición dos usuarios dunha nova aplicación a cal permitirá programar o apagado do equipamiento. A aplicación chámase "Apagado Automático" e poderase atopar no menú Sistemas

Maqueta 7 - Actualización do software Geogebra

Maqueta 7 - Actualización do software E-Dixgal (Cliente Offline, SmartClassRoom e AulaPlaneta)

Maqueta 7 - Actualización do software EdiLIM a versión 5.1

Actualizacións para equipos cliente data: 05-07-2019
Solucións Técnicas

Maqueta 7 - Revisión para evitar a duplicación de dispositivos de vídeo para Qtqr e Guvcview

Novas aplicacións

Maqueta 7 - Actualización á versión 67 quantum do navegador web Mozilla Firefox

Maqueta 7 - Actualización dos datos de versión para about-abalar e screenfetch

Maqueta 7 - Cambio de fondos indicando a nova versión e o equipo de soporte correspondente ao seu proxecto

Actualizacións para equipos cliente data: 17-06-2019
Solucións Técnicas

Maqueta 6/7 - O xestor de conexións de rede xa non permitirá ver os contrasinais introducidos para ningún dos protocolos

Novas aplicacións

Maqueta 7 - Instalación do software para edición de vídeo non lineal Kdenlive

Actualizacións para equipos cliente data: 30-04-2019
Solucións Técnicas

Maqueta 7 - Definición da aplicación por defecto aos ficheiros con extensión .jar

Maqueta 7 - Revisión para a correcta conexión do software mblock cos distintos dispositivos

Maqueta 6/7 - Mellora implementada na suite ofimática libreoffice, mediante a cal se permite a importación de vídeos en Impress

Maqueta 6/7 - No apartado de información "Acerca da maqueta abalar", poderase obter o número de serie do equipo

Maqueta 6/7 - Configuración da opción google safesearch para activar a "procura segura" na buscador web google

Novas aplicacións

Maqueta 6/7 - Instalación da extensión Clipart do conxunto de ferramentas Libreoffice

Maqueta 6/7 - Actualización dos navegadores web (Mozilla Firefox e Chromium). No caso da Maqueta 6 só actualizarase o Mozilla Firefox por non dispoñer de versións superiores do Chromium

Maqueta 6/7 - Instalación do xestor de conexións bluetooth, nos equipos que dispoñan deste dispositivo

Maqueta 6/7 - Posta disposición dos usuarios do software Qtqr para a creación e visualización de códigos qr

Maqueta 6/7 - Instalación do software gaupol para a incorporación de subtítulos a vídeos

Maqueta 6/7 - Actualización dos siguentes compoñentes do proxecto E-Dixgal:

 • Evaoffline a versión 2.2.0
 • SmartClassRoom a versión 0.23.3
 • AulaPlaneta a versión 1.0.17

Actualizacións para equipos cliente data: 14-02-2019
    Solucións Técnicas

 Maqueta7 - Resolución técnica de incidencia no historial do terminal de usuario

    Novas aplicacións

 Maqueta 7 - Actualización á versión 8 do software Ardora

 Maqueta 7 - Actualización á versión 1.5.2 do software para PDIs OpenBoard

Actualizacións para equipos cliente data: 23-01-2019
    Solucións Técnicas

Maqueta7 -  reconfiguración da autoconfiguración da saída vídeo, pola cal se obtiña unha configuración errónea nos dispositivos HDMI

Todo - Permítese o cambio de fondo de escritorio en todo o equipamento, podendo ser restablecido a contorna por defecto empregando a opción Restaurar escritorio dispoñible na categoría Sistema

    Novas aplicacións

 Equipamento E-Dixgal - Novas vesións do software asociado ao proxecto

 Todo - Instalación do software de programación pseint, dispoñible na categoría programación

Actualizacións para equipos cliente data: 14-01-2019
    Solucións Técnicas

Maqueta7 - Reconfiguración da categoría Internet nos equipos HP 450G4, pola cal se retiran as opcións correspondentes aos equipos de alumno

Configuración do atallo de teclado para a anulación do touchpad nos HP 450G4, sendo esté la tecla Super (Tecla co logo de Windows)+F2

    Novas aplicacións

 Maqueta7 - Actualización do software Geogebra a versión 6

Actualizacións para equipos cliente data: 14-12-2018
    Novas aplicacións

 Instalación do software slic3r. Ferramenta que necesita para converter un modelo 3D en instrucións de impresión para a súa impresora 3D. Corta o modelo en cortes horizontais (capas), xera percorridos para enchelos e calcula a cantidade de material a extruir. É totalmente de código aberto e é independente de calquera empresa comercial ou fabricante de impresoras 

Actualizacións para equipos cliente data: 05-12-2018
    Novas aplicacións

 Instalación do software kataluga. Conxunto de exercicios creados para tratar a dislexia e outros problemas de adquisición da lectura e a escritura que fan máis ameno o tratamento 

Actualizacións para equipos cliente data: 03-12-2018
    Solucións Técnicas

 Instalación do software Open-Sankore nos equipos de alumnado modelo x360 

Actualizacións para equipos cliente data: 14-11-2018
    Solucións Técnicas

 Cambio na configuración da ruta por defecto do software tuxpaint 

 Mellora no proceso de bloqueo dos equipos e correción de erros

 Reconfiguración das opcións de enerxía e opcións de apagado

    Novas aplicacións

 Instalación do conxunto de aplicacións Arasuite

 Instalación dunha nova versión do software SmartClassRoom

 Actualización do software Exelearning

Actualizacións para equipos cliente data: 16-10-2018
    Solucións Técnicas

 Engádese a distribución de teclado en portugués 

Actualizacións para equipos cliente data: 09-10-2018
    Solucións Técnicas

 Actualización da lista de aplicacións a mostrar 

 Ocúltanse as opcións de hibernar e suspender 

 Móstrase a opción de configuración do touchpad/Rato no menú de Sistemas 

Actualizacións para equipos cliente data: 20-09-2018
    Solucións Técnicas

 Resolución da incidencia detectada do software tuxtype, apartado leccións ao seleccionar como idioma o español 

Actualizacións para equipos cliente data: 22-08-2018
    Solucións Técnicas

 Adaptación do sistema para dar soporte aos novos recursos edixgal

 Actualización da listaxe de software xestionado polo centro software abalar

 Revisión e reconfiguración da listaxe de tipos mime

Actualizacións para equipos cliente data: 01-06-2018
    Solucións Técnicas

 Reconfiguración do sistema gráfico para asegurar o correcto funcionamento da aplicación openshot

 Resolución da incidencia relacionada coa incorrecta execución do des/compresor de ficheiros file-roller

    Novas aplicacións

 [Ultraportátiles HP x360]Soporte para a instalación de aplicacións 32 bits nativas de windows

Actualizacións para equipos cliente data: 16-05-2018
    Solucións Técnicas

 Ampliación do catálogo de codecs multimedia dispoñibles no reprodutor VLC

    Novas aplicacións

 Engádese a opción de redimensionar e rotar imaxes no navegador de arquivos Thunar, dunha maneira moi similar ao Nautilus de Gnome

Actualizacións para equipos cliente data: 27-04-2018
    Solucións Técnicas

 Resolución do comportamento incorrecto dos hiperenlaces na aplicación Impress pertencente á suite Libreoffice

 Corrección do erro mostrado á hora de empregar a opción de execución no software Geany. No caso de mostrar un erro de permisos, este liquidarase dando permisos de execución ao devandito ficheiro.

    Novas aplicacións

 Dr. Geo actualización de versión nos equipos HP x360 correspondentes a centros eDIXGAL

 Instalación do compilador 3D OpensCAD, o cal se pode atopar no menú Gráficos

 Acceso á configuración do rato/ touchpad nos equipos de profesor no menú Sistema

Actualizacións para equipos cliente data: 20-04-2018
Novas aplicacións

 Debido a un fallo do programa pdfmod, substitúese este por o pdf- shuffler

Actualizacións para equipos cliente data: 13-04-2018
    Solucións técnicas

 Atallo de teclado para desactivar o giroscopio nos equipos HP x360 (Super/Windows + F1)

 Parche para a resolución da incidencia relacionada cos atallos de teclado para a xestión do brillo da pantalla

Actualizacións para equipos cliente data: 03-04-2018
    Novas aplicacións

 Actualización do cliente evaoffline a versión 2.0.6.r2

Actualizacións para equipos cliente data: 26-03-2018
    Solucións Técnicas

 Configuración específica nos equipos HP x360 para a optimización da xestión de enerxía. 

 Esta solución atópase dispoñible para centros que non dispoñan de servidor abalar de centro, empregando o aplicativo "Actualizador abalar"

Actualizacións para equipos cliente data: 22-03-2018
    Solucións Técnicas

 Defínese a aplicación freemind para abrir por defecto os ficheiros con extensión .mm correspondentes a esa mesma aplicación

    Novas aplicacións

 Instalación do simulador de xadrez scid

Actualizacións para equipos cliente data: 15-03-2018
    Solucións Técnicas

 Parche para o modelo  HP x360, que asegura a correcta activación da pantalla tras pasar un período prolongado coa tapa baixada

 Corrección de erros no aplicativo Libreoffice Base

 Ocúltase a configuración de impresoras no equipo  HP x360

 Reconfiguración dos servidores abalar para ampliar o rango de  IPs a alugar na  LAN dos centros

    Novas aplicacións

 Actualización da versión 2.0.6.r2 do cliente evaoffline

Actualizacións para equipos cliente data: 22-02-2018
    Solucións Técnicas
 Cambio na parametrización do aplicativo GTK-Record-MyDesktop nos equipos HP x360
 Reconfiguración no servizo de monitorización Epoptes polo cal se conxelaba a imaxe do escritorio do alumnado

Actualizacións para equipos cliente data: 31-01-2018
    Solucións Técnicas
 Parche para a corrección de erros no libreoffice writer
 Reconfiguración do anel de chaves para non solicitar a chave mestra á hora de configurar unha nova rede

Actualizacións para equipos cliente data: 15-11-2017
    Novas aplicacións
 Instalación do software para a iniciación á robótica mBlock
    Solucións Técnicas
 Resolución de incidencias relacionadas co repositorio deb-multimedia 

Actualizacións para equipos cliente data: 06-11-2017
    Solucións Técnicas
 Parche para o nautilus-image-converter 
 Actualización de seguridade para o wpa-supplicant 
 Actualización do sistema de clonación a versión 6.7 para dar soporte a UEFI 
 Código e paquetería para dar soporte a novo equipamento
 Cambio na configuración do axente de actualizacións

Actualizacións para equipos cliente data: 23-10-2017
    Solucións Técnicas
 Refactorización do código de cliente 
 Configuración do modelo do navegador web Chromium 
 Soporte a novo hardware 
 Solución polo cal non se podía apagar o equipo en remoto
 Actualizacións dos drivers gráficos da marca Intel

Actualizacións para equipos cliente data: 06-09-2017
    Novas aplicacións    
 Actualizáronse as siguentes aplicacións:
 • Navegador web Mozilla Firefox
 • Navegador web Chromium
 • Cliente de corre electrónico Thunderbird
 • Cliente EVA offline
 • JClic
 • Ardora
 • EdiLIM 
    Solucións Técnicas
 Optimización xeral do código de cliente para asegurar un mellor rendemento nos equipos 
 Adaptación do código preexistente para a versión 6 da maqueta abalar 
 Mellora no proceso de apagado remoto 

Actualizacións para equipos cliente data: 07-06-2017
    Solucións Técnicas    
 Revisase a configuración do plugin de flash 
 Configúrase para o navegador web Mozilla Firefox o soporte para WebGL 
 Na barra de ferramentas cárgase o configurador do idioma do teclado 
 Revísase a configuración do plugin downloadhelper do Mozilla Firefox para a correcta descarga de vídeos con códec vp9 

Actualizacións para equipos cliente data: 02-03-2017
    Solucións Técnicas    
 Defínese VLC como reprodutor por defecto de ficheiros multimedia e swf 
    Novas aplicacións    
 Instalación do plugin Descartes no navegador. Para que a aplicación non pregunte en cada execución dun contido, pódese facer a seguinte configuración: Menu --> Complementos --> Lapela Engadidos --> Cambiar en IcedTea-Web Plugin "Preguntar para activar" --> "Activar sempre" 
 Incorporación do software para animación en 2D synfigstudio 

Actualizacións para equipos cliente data: 22-12-2016
    Solucións Técnicas    
 Establécese como navegador web por defecto o Mozilla Firefox, solucionando así incidencias nalgunhas ferramentas de autor 
 Dase soporte a dispositivos con sistema de ficheiros exFAT 

Actualizacións para equipos cliente data: 28-11-2016
    Solucións Técnicas    
 eDIXGAL Actualización do visor abalar e así mostrar os contidos de artes plásticas de 2º da ESO 
    Novas aplicacións    
 Actualización do software pertencente ás pizarras Smart, incluíndo a instalación do driver privativo, implementando as seguintes características:
 • capa tinta de smart
 • calibrador de smart
 • activación da bandexa de cores (no caso das PDIs que dispoñan dela) 

Actualizacións para equipos cliente data: 08-11-2016
    Solucións Técnicas    
 Parametrización do kernel aplicable só ao novo hardware pupil de Fase VI para o correcto funcionamento da interface WiFi 
 Actualización do visor eDIXGAL que incorpora as categorías correspondentes ás materias de física/química e tecnoloxía correspondentes ao curso 2º da ESO 
 Incorporación de 71 novas fontes para o seu uso nas distintas aplicacións de texto: mousepad, libreoffice, etc. 
    Novas aplicacións    
 Instalación do software Anki o cal se pode atopar no menú educación e cuxa finalidade é a de axudar a memorizar toda clase de material didáctico co uso de cartóns 

Actualizacións para equipos cliente data: 05-10-2016
    Solucións Técnicas    
 Corrección do bug polo cal non se mostraban as iconas correctas de libreoffice5 nas xanelas 
 Actualización do sistema de calibrado nos dispositivos táctiles EDI 
 Revisión dos perfis wifi abalar para asegurar o seu correcto funcionamento 
    Novas aplicacións    
 Novo menú de configuración de Aula Epoptes, no cal se indican os datos de configuración no caso de existir 
 Incorpórase a opción Restaurar escritorio no menú Sistema, que nos permitirá reconfigurar os elementos do escritorio no momento (fondo de escritorio, fontes e iconas) 
 Incorporación dun botón para a xeración dun código QR no aplicativo Acerca da Maqueta Abalar para a o envío de correos de incidencias 

Actualizacións para equipos cliente y servidor data: 30-08-2016
    Solucións Técnicas    
 Servidores abalar Probas para a virtualización da infraestrutura servidores abalar de centro 
 Servidores abalar Reconfiguración do servizo DHCP para asegurar a dispoñibilidade de IPs ao comezo de curso 
 Clientes abalar Amplíase a información mostrada en Acerca de Maqueta Abalar e cabeceira das terminais 
GNU/Linux Maqueta Abalar 5.2
########################################
ID: usuario-ozzy-d27yzhaqz4
IP: 192.168.200.191
Modelo: LENOVO ThinkPad L520
MAC: 100ba98d8970
########################################
Clonado o 30-08-2016 10:20
Derradeira actualización aplicada o 30-08-2016 10:42
Minutos ata a seguinte actualización: 38
    Novas aplicacións    
 Actualizase a suite ofimática Libreoffice a versión 5.1 
 Actualizase o navegador Firefox-ESR a versión 45.3 

Actualizacións para equipos cliente y servidor data: 06-07-2016
    Solucións Técnicas    
 Servidores abalar Novo menú e sistema de clonación, maior compatibilidade con hardware de rede (v5.2) 
 Servidores abalar Nova versión de imaxe para equipos cliente, menor tempo de clonación (v5.2) 
 Clientes abalar Cambio de versión no fondo de escritorio 
 Clientes abalar Retírase a docka plank e disponse a barra de tarefas na parte inferior do escritorio. Incorporando lanzadores a navegador de ficheiros, navegador web e no caso dos portátiles open-sankore 
 Clientes abalar Actívase a edición do espazo de escritorio, permitindo a creación de cartafoles, lanzadores, etc... empregando o botón dereito do rato. Tamén se mostran as iconas de home de usuario, Sistema de ficheiros e papeleira
    Novas aplicacións    
 Actualizase o programa Centro-Software a versión 6.0 

Actualizacións para equipos cliente y servidor data: 20-06-2016
    Solucións Técnicas    
 Servidores abalar Configuración do repositorio interno de Mozilla no servizo apt-cacher-ng 
 Clientes abalar Parametrización dos novos repositorios correspondentes a Mozilla 

Actualizacións para equipos cliente data: 18-05-2016
    Novas aplicacións    
 Actualización do navegador web Iceweasel 38 á versión 45 ESR de Mozilla Firefox 
 Instalación do software Imagination, a cal se pode atopar no menú Son e Video 

Actualizacións para equipos cliente data: 26-04-2016
    Solucións Técnicas    
 Mellora no comportamento da aplicación gtk-RecordMyDesktop 
    Novas aplicacións    
 Instalación do paquete libobasis4.3-ooofonts para a correcta visualización das fontes en Libreoffice Math 

Actualizacións para equipos cliente data: 01-03-2016
    Solucións Técnicas    
 Instalación do paquete libwine-cms para a mellora das opcións gráficas das aplicacións cargadas mediante Wine 
 Activación das teclas de función para a xestión do brillo nos ultraportátiles Noobi Fase I e II 
 Reconfiguración das opcións de enerxía en todos os modelos de equipo, anulando a baixada do brillo automático 
 Configuración dos atallos de teclado para a xestión do son 

Actualizacións para equipos cliente data: 12-02-2016
    Solucións Técnicas    
 Optimización do código no sistema monitor-hotplug 
 Reconfiguración do xfce que soluciona as incidencias polas cales se non se mostraba correctamente a docka de aplicacións 
 Se retira a aplicación ImageMagick pola súa similitude con gimp e a súa limitada configuración 
    Novas aplicacións    
 Actualización do navegador web Iceweasel a versión 38.6 
 Instalación do software gnome-search-tool, que permite o correcto funcionamento do buscador de ficheiros 
 Só nos centros pertencentes ao proxecto Expansion Puppet Abalar. Instalación do driver nvidia para dar soporte aos equipos de dotación Optiplex 740 
 Instalación da versión 1.6.7 do software Arduino IDE a cal se pode atopar no menú Programación 

Actualizacións para equipos cliente data: 19-01-2016
    Solucións Técnicas    
 Só nos centros pertencentes ao proxecto E-DIXGAL. Cambios nos tempos de execución do sistema de sincronización de contidos 
 Ampliase a 60 minutos o tempo de espera ata a execución do salvapantallas 
 Instalación do software libobasis para liquidar as incidencias de modificación das xanelas da suite ofimática libreoffice 
 Aplicado o parche de seguridade para o cliente OpenSSH 
    Novas aplicacións    
 Instalación da versión 15.02 da suite Gcompris a cal se pode atopar no menú Educación 
 Só nos centros pertencentes ao proxecto E-DIXGAL. Actualización a versión 2.0.3.r3 do cliente offline 

Actualizacións para equipos cliente data: 03-12-2015
    Solucións Técnicas    
 Retirada da emulación de botón dereito por incompatibilidades con outras aplicacións 
 Actualización do software Dr.Geo a versión 13.10 
 Actualización do software CentroSoftwareAbalar. Modifícase o código fonte para a liberación do mesmo 
    Novas aplicacións    
 Instalación do software ktuberling, pódese atopar no menú Xogos 
 Instalación do software gnucap para actividades de electrónica no paquete Gcompris 
 Instalación da suite omnitux, pódese atopar no menú Educación 

Actualizacións para equipos cliente data: 05-11-2015
    Solucións Técnicas    
 Revisión do sistema de control de aulas Epoptes 
    Novas aplicacións    
 Só nos centros pertencentes ao proxecto experimental E-DIXGAL. Instalación do visorEVA nos equipos do profesorado. 

Actualizacións para equipos cliente data: 26-10-2015
    Solucións Técnicas    
 Sistema de actualización desatendida dos plugins de flash para os navegadores. 
 Cambios de permisos no sistema de montaxe para as unidades de soporte óptico. 
 Reconfiguración do sistema táctil nos equipos correspondentes ao profesorado, polo cal, tras deixar pulsada a PDI uns segundos, emularase a pulsación do botón dereito do rato. 
 Rectificación dos erros atopados no sistema de calibración dos elementos táctiles, Pizarras e pantallas dos ultraportátiles. 
    Novas aplicacións    
 Instalación do software gnuchess para o paquete GCompris do menú Educación. 
 Incoporarción no xestor de arquivos file-roller para dar soporte a ficheiros comprimidos mediante rar. 
 Instalación dos codecs de vídeo e audio nativos de Microsoft (w32codecs). 
 Instalación das fontes de caracteres nativos de Microsoft: Verdana, Arial, Comic Sans, etc... (ttf-mscorefonts-installer). 
 Incorporación do teclado flotante xvkbd coa distribución do teclado en castelán. Devandito software atopase no menú accesorios. 

Actualizacións para equipos cliente data: 22-09-2015
    Solucións Técnicas    
 Incorporación dun fondo de escritorio co formato 1024x768, óptimo para a súa proxección 
 Instalación da librerías precisas para a reprodución de DVDs con medidas de seguridade 
 Cambio de permisos no ficheiro /var/log/syslog para que un usuario sen privilexios poida acceder con permisos de lectura 
 Sistema de autoconfiguración da resolución da pantalla en función de se se detecta un proxector conectado ou non. Eliminando a necesidade de empregar as teclas de función 
 Activación do micrófono por defecto 
 Activación da función auto-mute, pola cal se silenciarán os altofalantes se se conecta algún dispositivo ao a saída mini-jack 
 Resolución da incidencia pola cal non se podía empregar a letra ñ no navegador web Chromium 
 Desinstalación do software de capa de tinta ardesia ata a resolución de diversas incidencias. Pódese empregar a opción capa de tinta do software Open-Sankoré 
 Reconfiguración do software de calibración Calibrate Touchscreen para que as reconfiguracións sexan persistentes tras o cambio de sesión ou reinicio do equipo 
 Resolución do bug relacionado co ficheiro puppetlock 
    Novas aplicacións    
 Só nos centros pertencentes ao proxecto experimental E-DIXGAL. Actualización do software EvaOffline (ver.2.0.3.r2). 
 Só nos centros pertencentes ao proxecto experimental E-DIXGAL. Actualización do VisorEva. 

Actualizacións para equipos cliente data: 13-03-2015  (commit 9fc469afeb0936ef076a8c41a1cf9bd0a4332dfc)  
    Solucións Técnicas    
 Modificación do compoñente media.gstreamer de Firefox que soluciona os problemas encontrados á hora de acceder a contidos dalgunhas editoriais. 
 Soluciónase a incidencia encontrada á hora de realizar buscas en Google Earth

Actualizacións para equipos cliente data: 06-02-2015  (commit 9a0d6e22c61984ddb284a83d86a43ffce616436d)  
    Novas aplicacións    
 Actualización do navegador web Firefox a versión 31.4.0 ESR. 
 Só nos centros pertencentes ao proxecto experimental E-DIXGAL. Actualización do software evaoffline. 

Actualizacións urxentes para equipos cliente data: 28-10-2014  (commit 383ee9df01b192cb281230785f9e815ce1afbe40)  
    Solucións Técnicas    
 Modificación do repositorio da paquetería pertecente a backports. 
 Actualización do axente para a xestión centralizada do equipamento. 
 Só nos centros pertencentes ao proxecto experimental E-DIXGAL. Actualización do software EvaOffline. 
 Só nos centros pertencentes ao proxecto experimental E-DIXGAL. Actualización do VisorEva. 

Actualizacións para equipos cliente data: 15-10-2014  (commit 107f759df964823f9b57ee14bc0acd2770d0ec4b)  
    Novas aplicacións         Solucións Técnicas    
 Instalación do software para moldeado 3D FreeCAD.   Comprobación da correcta instalación da suite ofimática libreoffice. 
 Só nos centros pertencentes ao proxecto experimental E-DIXGAL. Instalación do paquete Visor EVA.   Cambio no fondo de escritorio indicando o novo teléfono da UAC 
 Só nos centros pertencentes ao proxecto experimental E-DIXGAL. Actualización do software evaoffline.    

Actualizacións para equipos cliente data: 08-09-2014  (commit 67ec866ae5c72c7f9d23f38098a4d685c7ea6758)  
    Novas aplicacións         Solucións Técnicas    
 Actualización na versión do software google talkplugin para videoconferencia.   Modificación da configuración do software apt. 
 Só nos centros pertencentes ao proxecto experimental E-DIXGAL. Instalación do paquete evaoffline.    

Actualizacións para equipos cliente data: 30-05-2014  (commit 1b32efe2ec2bdc7ecbea0d8dacb3435ad65320f1)  
    Novas aplicacións         Solucións Técnicas    
 Substitúese o software cheese por guvcview.   Correccións na configuración polas cales non se mostraban as aplicacións pertencentes aos paquetes kde. 
 Actualización á versión 24.1 do navegador web Mozilla Firefox.   Reconfiguración das opcións da tarxeta de son, encargadas de silenciar os altofalantes do equipo ao conectar uns auriculares. 
    Mellora no comportamento do driver de vídeo, nos equipos pupil 104 Fase III. 
    Rectificación no comportamento do script de autoconfiguración. 

Actualizacións para equipos cliente data: 21-01-2014  (commit 835ba656b3f63e537742be6ee4cfdb268cf634ff)  
    Novas aplicacións         Solucións Técnicas    
 Engádese o software LibreCAD aos equipos de alumnado.   Modificacións feitas para a integración do equipo da marca Lenovo modelo L530 
 Mellora na aplicación about-abalar   Modificacións do script de auto configuración 
 Troco no fondo de escritorio, indicando a versión 4.0   Reactivación do software Marble 

Actualizacións urxentes para equipos cliente data: 17-10-2013  (commit ba3608609acac0f1d1c23f0a5ae6a44a89deb60a)  
    Solucións Técnicas    
 Reconfiguración do sistema de actualizacións apt debido aos cambios realizados nun dos repositorios externos 

Actualizacións para equipos cliente data: 08-10-2013  (commit 64f50b83efd3ff92ed1189d25dde90290468aa87)  
    Novas aplicacións         Solucións Técnicas    
 Engádese o software de arduino.   Modificacións do software de control do audio pulseaudio 
 Engádese a xestión do paquete fritzing   Modificacións do dpkg --configure 
 Engádese o plugin Sozi correspondente a Inkscape   Modificacións relativa a reconfiguración da paquetería 
 Instalación do plugin de Rhythmbox que permite a gravación en medios extraíbles   Reconfiguración da tarxeta WiFi RaLink 3592, correspondente a algúns equipos HP modelo 4530s 
 Eliminación da icona correspondente o Xestor de comunicacións WiCD, situado no menú Sistema 
 Instalación do plugin de Rhythmbox que soluciona os erros de reprodución desde medios extraíbles 
 Instalación do software que permite formatear unidades (USB, Disco Duros, etc...) en formatos FAT 
Última modificación: Venres, 28 de Febreiro do 2020, 08:23