Maqueta Abalar libre
Sistema operativo GNU/Linux, maqueta Abalar, software libre, e aplicacións instaladas na maqueta.