Imaxe cun sistema operativo válido e probado para equipos enivados pola Xunta de Galicia nos centros.

Válida para todos os equipos de dotación enviados pola Consellería a excepción do equipamento das aulas abalar de centros públicos que se atopa xestionada de xeito centralizado.

Baseada nun sistema operativo Linux; Debian 8.4

Neste curso atoparemos o que debemos saber para traballar de xeito cómodo coa maqueta linux que trae o portátil da aula.