ENCONTROS DO PLAN DE MELLORA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 2012/2013
(ENC_PLAMBE1213)

 Este curso permite o acceso a usuarios convidados

Actividade de formación do profesorado destinada aos responsables das bibliotecas integradas no Plan de mellora de bibliotecas escolares no curso 2012/2013. Celébranse en Santiago de Compostela, os días 7 e 8 de marzo. Coa seguinte particularidade:

  • 7 de marzo: profesorado dos centros de nova incorporación (PLAMBE 8)
  • 8 de marzo: profesorado da totalidade dos centros integrados no programa (504 centros)
Esta actividade está integrada no Plan Anual de formación do profesorado 2012/2013, e está organizada conxuntamente polo Servizo de Formación do Profesorado (CAFI-Dpto. de Bibliotecas Escolares) e a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos (Asesoría de Bibiliotecas Escolares)

Este curso permite o acceso a usuarios convidados