III ENCONTROS DE BIBLIOTECAS ESCOLARES DE GALICIA
(III ENCONT 10)

 Este curso permite o acceso a usuarios convidados

III Encontros de bibliotecas escolares de Galicia 2010. Santiago de Compostela, Palacio de Congresos, 29 e 30 de outubro de 2010

Este curso permite o acceso a usuarios convidados