Xornada de Clubs de Lectura 2010
(clubslectura10)

 Este curso permite o acceso a usuarios convidados

Cita anual dos coordinadores e coordinadoras dos Clubs de lectura en centros de ensino secundario, ao abeiro da convocatoria de Clubs de lectura da dirección xeral de Centros e Recursos Humanos, para o curso 2009/2010.

Este curso permite o acceso a usuarios convidados