Inicio

Novembro: mes da CIENCIA
en GALEGO nas BIBLIOTECAS

Bibliotecas escolares de Galicia

Ciencia varios

Páxinas xerais, programas, boletíns, xornadas, revistas, convocatorias, museos, exposicións...

http://www.culturagalega.org/albumdaciencia/
Álbum da ciencia. Consello da Cultura Galega.

http://www.xunta.es/linguagalega/dia_da_ciencia_en_galego
Día da Ciencia en Galego (Enlaces a actividades, recursos, boletíns...). Secretaría xeral de Política Lingüística

http://www.xunta.es/linguagalega/outono_de_ciencia
Outono de ciencia. Páxina de recursos da Secretaría xeral de Política Lingüística

http://www.xunta.es/linguagalega/dicionarios_e_lexicos2#lexicos
Terminoloxía dos diferentes ámbitos científicos. Secretaría xeral de Política Lingüística

http://www.coordinadoraendl.org/limiar.php
http://coordinadoraendl.org/cienciaengalego/2014/videoconferencias.php
http://coordinadoraendl.org/cienciaengalego/2013/videoconferencias.php
Día da Ciencia en galego (2014/2013) na web da Coordinadora Galega de Equipos de Dinamización e Normalización Lingüística.

http://www.cienciaengalego.org/drupal6/node/165
http://www.cienciaengalego.org/drupal6/
Día da ciencia en galego. Institución Galega de Ciencia

http://www.tecnopole.es/?q=gl/galiciencia
Galiciencia na páxina de Tecnópole

http://www.divulgacion360.org/
Divulgación 360. Divulgación e comunicación da ciencia, a tecnoloxía e a innovación en Galicia.(Dirección xeral de Investigación, desenvolvemento e Innovación da Consellería de Economía e Industria)

http://divulgaccion.org/
AGC CCT (Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica e Tecnolóxica)

http://asocgalegacomunicacioncientifica.blogspot.com.es/
Asociación Galega de Comunicación Científica e Tecnolóxica

http://www.gciencia.com/
Ciencia galega

http://www.igaciencia.eu/
Igaciencia. A prol da Ciencia Galega e do Galego na Ciencia

http://www.ragc.cesga.es/gl
Real Academia Galega de Ciencias

http://climantica.org/
Climántica

http://www.ceida.org/publicacions/revista-ambientalmente-sustentable.html
Ceida. Revista AmbientalMente sustentable

http://www.vtelevision.es/programas/ciencia/2014/06/30/0031_3651098164001.htm
“Soño con ciencia” Programa de V televisión (“La Voz de Galicia”)

http://ccibiblio.wordpress.com/2014/06/20/dia-do-cientifico-galego/
Club de Ciencia e investigación. Bibliotecas Municipais da Coruña.

http://www.usc.es/olympia/
Olimpiada Matemática Galega

http://www.estalmatgalicia.com/
Proxecto para o Estímulo do Talento en Matemáticas
Convocatoria do Premio Luís Freire de investigación científica na escola

http://www.cienciaqueconta.com/organizadores-colaboradores/
Ciencia que conta. A ciencia conta. Concurso grupo Divulgatia Universidade de Vigo

http://www.igaciencia.eu/drupal7/?q=tags/inventa-en-galego
Concurso de programación “Inventa en galego”. Igaciencia

http://www.recursosmatematicos.com/galego/matem.html
Recursos Matemáticos en galego Secundaria

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/indice_edad_gal.php Descartes matemáticas ESO en galego

http://www.observatorioraia.org/mg-web-raia/index.action?request_locale=gl (*)
Observatorio Oceanográfico da Marxe Ibérica

http://aliali.fabaloba.com/?p=1100 (**)
ALÍ. Recursos en galego de Ciencia para Educación Infantil

http://www.crtvg.es/rg/podcast/programa/efervescencia0 (***)
ALÍ. Recursos en galego de Ciencia na Radio Galega

http://www.divulgare.net/ (***)
Divulgación para todo o mundo

https://vimeo.com/channels/cienciaengalego (***)
Vídeos de divulgación científica


(*) Engadido o 22/10/2015
(**) Engadido o 04/11/2015
(***) Engadido o 13/11/2018

 

Bibliotecas Escolares de Galicia, 2021
Subdirección Xeral de Centros
Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela
E-mail: bibliotecasescolares@edu.xunta.es
Tlf.: 981 546 547 | 881 997 330 | 881 997 637| 881 997 562

Créditos
Visitas: 4608