Documentos

Algúns Proxectos lectores de centro

Algúns centros educativos xa elaboraron o primeiro borrador do Proxecto lector de centro. Son documentos que guían o traballo anual e están en fase de proba, revisióne mellora:

Sobre avaliación da lectura

Achéganse uns apuntamentos sobre a avaliación da lectura no contexto educativo: qué se pode avaliar, que instrumentos se poden empregar, que prácticas poden axudar a coñecer o alcance das lecturas feitas polo alumnado...

Repertorio de lecturas para o Proxecto Lector

Unha proposta dos posibles tipos de documentos a ter en conta á hora de deseñar proxectos lectores e recursos para o seu desenvolvemento. Serían os documentos necesarios para garantir que nunha sección de aula, ou nunha biblioteca de aula, ou para un grupo de nivel, houbese suficiente variedade de recursos.

Educación documental

A educación documental comeza dende ben pequenos. No seguinte documento, elaborado pola Asesoría de bibliotecas escolares, recóllense algunhas cuestións para iniciar ao alumnado no uso de fontes documentais diversas.

Guión-tipo para o Proxecto Lector de Centro

Preséntase un posible guión para a elaboración do Proxecto Lector: recolle aspectos que interesa contemplar á hora de elaborar este documento.

Guión - tipo