En busca do personaxe perdido: un xogo para a educación documental

Dende o IES Río Cabe achégannos este material para a educación documental: buscando a Rembrandt.