Resolución do Concurso de Traballos por Proxectos

 

En marzo de 2014, a Dirección Xeral de Centros e RRHH publicaba a convocatoria dun Concurso de Traballos por Proxectos, coordinados ou coa participación da biblioteca escolar. Contemplábanse varias modalidades e un ou varios premios por modalidade.

Presentáronse 91 proxectos procedentes de 83 centros de ensino público, de todo o territorio galego.

Con data 30 de outubro de 2014, publícase agora a resolución deste concurso, que recolle un total de 16 proxectos, de moi variadas temáticas. Os centros galardoados recibirán unha asignación destinada a desenvolver programas da biblioteca escolar para a educación en información e fomento da lectura.

 

TEXTO DA RESOLUCIÓN E RELACIÓN DE CENTROS GALARDOADOS.