IES Pintor Colmeiro - Silleda

Gracia e o seu equipo, dende Silleda, poñen a disposición de todas e todos novas guías de lectura:

Tamén están accesibles no seguinte enlace:

http://centros.edu.xunta.es/iespintorcolmeiro/biblioteca/boletin.htm