Modelo de compromiso para e-lectores

 

Modelo de compromiso para retirar, en préstamo, lectores electrónicos da biblioteca escolar. Un exemplo desde a biblioteca do IES Xograr Afonso Gómez, de Sarria. 

Modelo