Instrumentos para a avaliación do uso da biblioteca escolar

A biblioteca escolar ten necesidade, e mesmo obriga, de avaliar os servizos que ofrece, así como o uso que destes servizos e dos recursos dispoñibles fai a comunidade educativa, co fin de mellorar e avanzar. 

As ferramentas dispoñibles para realizar esta avaliación son diversas, en función tamén da finalidade da avaliación e dos aspectos que se queiran medir. 

Pola súa parte, os centros educativos van elaborando os seus propios instrumentos de valoración. Velaquí temos dous excelentes exemplos de enquisa elaborados polo equipo de biblioteca do IES A Pastoriza (Arteixo) destinados a coñecer o uso da biblioteca escolar e recabar información e suxestións para a súa mellora (no caso de querer empregalas, consultar coa persoa responsable da biblioteca, no propio centro).