Recursos da web social para as bibliotecas


Presentación de Natalia Arroyo, da Fundación Germán Sánchez Ruipérez, nas II Jornadas de Actualización Bibliotecaria y Formación de Monitores de Clubs de Lectura, celebradas en Cáceres, na Biblioteca Pública do Estado (2009). Polo seu interese, aínda vixente, difundímula a través desta páxina, pois conecta co camiño emprendido por moitas das bibliotecas escolares galegas, e achega recursos para avanzar. Aíinda que a tecnoloxía foi evolucionando en tres anos de forma significativa, o fundamental, a base da biblioteca 2.0, está recollido neste traballo, que agradecemos. Fonte Biblioteca 2.0