Instrucións sobre organización e funcionamento da biblioteca escolar. Curso 2022/2023

 

 
 
 
 
 
O Portal Educativo publica as Instrucións da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa en relación coa organización e funcionamento da biblioteca escolar, destinadas aos centros públicos de niveis non universitarios, de titularidade da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.