Biblioteca Inclusiva, todos os días do ano

 
 
No ano 1992 a Asemblea Xeral das Nacións Unidas declarou o 3 de decembro como Día Internacional das Persoas con Discapacidade. 
 
Este ano o tema do Día Internacional das Persoas con Discapacidade (IDPD) é Liderado e participación das persoas con discapacidade na construción dun mundo  postcovid inclusivo, accesible e sostible. Céntrase  na inclusión da discapacidade resultará nunha resposta fronte á COVID-19 e unha recuperación da crise máis efectiva e igualitaria. No  apoderamiento das persoas con discapacidade para un desenvolvemento  inclusivo, equitativo e sustentable, como se pedía na Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable, que se compromete a "non deixar a ninguén atrás" e considera a discapacidade como unha cuestión transversal na implementación dos seus 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS).
 
Hai catro cursos a Consellería de Cultura, Educación e Universidade iniciou o programa Biblioteca Inclusiva, dentro do Plan LÍA 2016-2020 de Bibliotecas Escolares. Este programa pretende sensibilizar sobre a necesidade de avanzar cara a unha biblioteca que responda realmente ás necesidades de todo o alumnado do centro e que enfronte, dunha forma decidida, os retos que presenta a diversidade.
 
O Plan LÍA 2021-2025 contempla continuar co desenvolvemento do programa de biblioteca inclusiva, na procura  de que as bibliotecas escolares sexan espazos accesibles que ofrezan recursos e oportunidades de aprendizaxe para todas e todos.
 
As bibliotecas escolares galegas levan tempo reflexionando e traballando para seren espazos nos que o alumnado atope o seu lugar para traballar en proxectos comúns, espazos que integren a todos e todas sen deixar a ninguén atrás, promovendo unha actitude inclusiva, igualitaria, normalizadora, respectuosa e visibilizadora da diversidade.
 
Estes son algúns dos materiais do programa: 
 
 
Actividades das bibliotecas escolares neste día que moitos colectivos reivindican como da "diversidade funcional":