Enquisa profesorado

Achégase un modelo de enquisa que permite coñecer as prácticas de uso da bibliotecas escolar do profesorado do centro, así como as actividades de fomento da lectura que leva a cabo co seu alumnado, sexa cos recursos da biblioteca escolar ou con outros. (Se se quere modificar e non se conta coa aplicación que permita correxir arquivos pdf, pódese solicitar o orixinal en formato word a bibliotecasescolares@edu.xunta.es)

Cuestionario profesorado