Xustificación gastos PLAMBE 21/22

Xustificación gastos PLAMBE 21/22

Achéganse impresos para a xustificación do gasto relativo ao programa
PLAMBE correspondente ao curso 2021/22.

 

A data límite de presentación da
xustificación económica é o 10 de xuño de 2022.