Xustificación Biblioteca Inclusiva- SECUNDARIA

Impreso para xustificación BILBIOTECA INCLUSIVA - ENSINO SECUNDARIO

En decembro de 2018 remitiuse aos centros con ensinanzas de ESO unha asignación significativa para a adquisición de materiais destinados a mellorar a colección para unha mellor atención á diversidade. O prazo de xustificación da contía concedida remata o 31 de decembro de 2020.

Achégase impreso de xustificación que se deberá remitir, en canto estea o gasto total realizado, ao enderezo asesoria.bibliotecas@edu.xunta.gal