Xustificación Selo "Biblioteca Escolar Solidaria"- 2019

Xustificación do gasto - SELO "BIBLIOTECA ESCOLAR SOLIDARIA"-2019

Achégase impreso para xustificación do gasto relativo á CONCESIÓN DO
SELO "BIBLIOTECA ESCOLAR SOLIDARIA" en maio de 2019. segundo resolución
da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, de 9 de xullo de 2019:http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_selo_bibliotecasolidaria_19.pdf