Xustificación Selo Biblioteca Escolar Solidaria - 2018

Impreso paa xustificación de gasto. SELO BIBLIOTECA ESCOLAR SOLILDARIA - 2018

Achégase impreso para xustificación do gasto relativo á CONCESIÓN DO SELO "BIBLIOTECA ESCOLAR SOLIDARIA" en maio de 2018. segundo resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, de 29 de maio de 2018: http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_voluntariado_selo_18.pdf