Xustificación Biblioteca Creativa - 2018/2019

Xustificación gasto Biblioteca Creativa 2018/2019

Impreso para a xustificación do gasto realizado con cargo á asignación do programa BIBLIOTECA CREATIVA correspondente ao curso 2018/2019.

O prazo para a presentación desta xustificación, xunto coa memoria de actividades, é do 30 DE XUÑO DE 2019.