Xustificación gasto "Biblioteca Inclusiva"

Anexos para xustificación gasto BIBLIOTECA INCLUSIVA 18/18

Anexos para a xustificación da partida extraordinaria recibida no curso 2018/2019 dentro do programa BIBLIOTECA INCLUSIVA.

  • O prazo para entrega desta xustificación é o 0 31 DE DECEMBRO de 2019. 
  • Os centros integrados no PLAMBE recibiron dúas asignacións, unha para FONDOS e outra para MOBILIARIO/EQUIPAMENTO
  • Os centros non integrados no PLAMBE recibiron unha asignación, para FONDOS