Contacto

Para calquera aclaración ou dúbida sobre o funcionamento deste servizo web pode poñerse en contacto coa Unidade de Atención a Centros:

  • Teléfono: 881 99 77 01
  • Fax: 881 99 77 88
  • Correo electrónico: uac @edu.xunta.gal

Para cuestións relacionada co contido da orde de convocatoria pode poñerse en contacto co Servizo de Xestión de Programas Educativos nos seguintes teléfonos:

  • 981 546521
  • 981 547301
  • 881 997385
  • 981 546523