Inicio

AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS NO ANO 2023

NOTA INFORMATIVA DO 16 DE MARZO DE 2023 (Só para alumnado de COTA RESERVA)

No día de hoxe foi enviada a mensaxe para completar o proceso de confirmación das prazas de reserva, a través de Notifica.gal.

Vostede dispón de 10 días naturais para acceder ao seu contido e así finalizar o proceso de confirmación de praza.

Entenderase que vostede renuncia a dita praza se non accede ao seu contido no prazo de 10 días naturais.

Teña en conta que na mensaxe indícase que vostede debe acceder ao contido antes do 27/03/2023, e dicir, o prazo remata o 26 de marzo.

Nas vindeiras semanas publicarase a listaxe de todas as persoas que remataron o proceso de confirmación de praza.

Pregámoslles ás persoas beneficiarias que eviten solicitar mediante chamadas telefónicas e mails, a confirmación da confirmación da súa praza de reserva. Lembren que a lectura da notificación electrónica significa que a súa praza está CONFIRMADA. 

Pode consultar os seguintes pasos do proceso premendo aquí: Prazos a simple vista

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

NOTA INFORMATIVA DO 16 DE MARZO DE 2023 (Só para alumnado de COTA XERAL)

Rematado o prazo de presentación de solicitudes, comprobe periodicamente o estado da súa solicitude no menú 4.Estado solicitude”.

Explicación dos estados:

- "En trámite" - Quere dicir que aínda non se comprobou a solicitude presentada.

- "Solicitude descartada" - Non cumpre algún dos requisitos para participar nesta convocatoria. Indícase o motivo.

- "Solicitude validada" - Indica que xa se comprobou a solicitude e esta é correcta. Nalgúns casos, un texto sinalará as condicións de validación.

- "Solicitude fóra de prazo"

- "Solicitude incorrecta" - Deberá presentar a documentación que se require, acompañando a mesma coa instancia que se atopa pinchando aquí: Instancia_Engadir_Documentación_2023

No caso de que, en estado de "solicitude incorrecta", se requira o Anexo II, este poderá descargarse aquí: Anexo II

 

A presentación da documentación complementaria pódese facer de varias formas:

- A través da sede electrónica (A miña sede): Guía presentación Sede e corrección emendas.

- Nun rexistro oficial ou a través do correo postal certificado. Neste último caso, a instancia para completar documentación deberá ser datada e selada polo servizo de correos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

NOTA INFORMATIVA DO 14 DE MARZO DE 2023 (Só para alumnado de COTA RESERVA)

A mensaxe para confirmación de praza a través de Notifica.gal AÍNDA NON FOI ENVIADA.
Enviarase aos números de teléfono móbil e enderezos de correo electrónico facilitados no momento da solicitude ao longo desta semana. Avisarase neste espazo do día en que se realice.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

NOTA INFORMATIVA DO 1 DE MARZO DE 2023 (Só para alumnado de Cota Xeral)

Pode descargar aquí o Anexo II. Lembre que este deberá estar asinado por todos os membros da unidade familiar maiores de 16 anos.

Por outra banda, o persoal que xestiona a convocatoria destas axudas, está a detectar solicitudes en estado "BORRADOR", polo que é importante que:

  • As persoas solicitantes que, unha vez cuberto o formulario a través da aplicación, elixiran a opción Presentación Telemática En Sede Electrónica: comproben, a través de "A miña sede" que asinaron as súas solicitudes e que xa non constan como "borrador". Tal e como se establece na convocatoria, AS SOLICITUDES QUE NON FORAN ASINADAS DIXITALMENTE POR ESTA VÍA NON SE CONSIDERARÁN COMO PRESENTADAS.

       Na imaxe inferior amósase o último paso na sede electrónica que confirma que a solicitude está asinada e presentada.

                        

  • As persoas solicitantes que, unha vez cuberto o formulario a través da aplicación, elixiran a opción Imprimir para entrega en Rexistro Oficial: Deberán ter en conta que a mera gravación dos datos na aplicación NON SUPÓN a presentación da solicitude. Esta deberá presentarse, impresa e asinada (xunto co resto da documentación) nun rexistro oficial ou ben nos lugares indicados na Orde de convocatoria.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

NOTA INFORMATIVA DO 13 DE FEBREIRO DE 2023

Prazo de solicitudes aberto dende o 14 de FEBREIRO ata o 13 de MARZO (incluído)

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades convoca 643 axudas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2023, que se distribuirán do seguinte modo:

- 491 axudas para alumnado de cota de reserva - Guía confirmación praza para alumnado de cota reserva

- 152 axudas para alumnado de cota xeral - Guía solicitude praza para alumnado de cota xeral

Pertence á COTA DE RESERVA SÓ o alumnado ao que lle correspondería praza na convocatoria 2022. Se vostede non ten praza adxudicada na convocatoria 2022 entón pertence á COTA XERAL.

 

Para obter información ampliada sobre a convocatoria pode consultar os seguintes arquivos:

Cartel informativo

Acceso ao texto da Orde de convocatoria

Preguntas frecuentes

Prazos a simple vista

Guía presentación en Sede electrónica e corrección/emendas

Poderá solicitar estas axudas o alumnado de centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia dos cursos que aparecen na seguinte táboa:

O inicio do procedemento de solicitude realizarase a partir da aplicación dispoñible na páxina web do programa (https://www.edu.xunta.gal/axudasle), non sendo válidas as solicitudes que non procedan deste xeito.

 

CONSULTAS

Web da convocatoria: https://www.edu.xunta.gal/axudasle

Enderezo electrónico: axudasle@edu.xunta.gal

Atención telefónica:

881997426 – 881997419 – 881996395 - 981957537 - 881997497 - 981957538 - 981546544