Solicitar axuda

Poderá solicitar estas axudas o alumnado de centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia dos cursos 1º e 2º de bacharelato.

Datos de validación
Ir a buscar centro Campo obrigatorio
Campo obrigatorio
  Campo obrigatorio