Pode elixir os seguintes tipos de documento identificativo segundo a nacionalidade da persoa:

  • DNI: para os españois. Formato correcto: 12345678Z.
  • NIE: para os estranxeiros (Nº de Identificación do Estranxeiro). Formato correcto: X1234567Z.
  • Pasaporte: para estranxeiros que non teñen o NIE. Formato correcto: o do número de pasaporte, sen espazos nin barras.
  • Documento da UE: para estranxeiros dun país da Unión Europea que non teñen o NIE. Formato correcto: o do nº de identificación válido nun país da UE, sen espazos nin barras.