Neste filtro distinguimos

 • Titularidade pública: Todos os centros de titularidade pública, sexan da Consellería de Cultura,  Educación e Universidade, outras consellerías, ministerios, deputacións, concellos, etc.
 • Titularidade privada: Centros cuxos titularidades son entes de carácter privado (Congregacións, Sociedades Limitadas, etc)

Unha vez filtramos por titularide apreciamos:

 • Centros de titularidade pública. Poden ser:
  • Dependentes, se o seu titular é a Consellería de Cultura,  Educación e Universidade.
  • Non dependentes. Cando o seu titular sexa outro organismo privado
 • Centros de titularidade privada. Agora serán
  • Concertados: Teñen algún ensino sostido con fondos públicos
  • Non concertados: Non reciben ningún tipo de fondo público de cara ao seu funcionamento