Novas relacionadas coa aplicación

Novas de Programa PIALE


 

09/06/2022: Datas e lugares PIALE 2022

INFORMACIÓN DATAS E LUGARES PIALE 2022

Actividades 1-6 en Canadá a partir de outubro de 2022. Máis información proximamente.

1. Integración para profesorado de inglés en infantil e primaria

2. Integración para profesorado de inglés de secundaria, formación profesional e EEOOII

3. Integración inglés para profesorado CLIL de ESO e bacharelato

4. Integración inglés para profesorado CLIL de infantil e primaria

5. Integración para profesorado de inglés en EEOOII

6. Integración inglés para profesorado CLIL de FP e ensinanzas de réxime especial

 

7. Integración en lingua portuguesa para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial. Cidade de Porto a partir de novembro de 2022. Máis información proximamente.

8. Integración en lingua francesa para profesorado especialista de francés e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e EEOOII. Desenvolverase en Amiens no mes de novembro. Máis información próximamente.

 

Modalidade 2

10. Inglés para profesorado especialista de primaria. Liverpool, do 01/07/2022 ao 15/07/2022

11. Inglés para profesorado especialista de secundaria, formación profesional e EEOOII. Liverpool, do 15/07/2022 ao 29/07/2022

12. Inglés para profesorado CLIL de infantil e primaria. Bournemouth, do 02/07/2022 ao 16/07/2022

13. Inglés para profesorado CLIL de secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial. Bournemouth, do 16/07/2022 ao 30/07/2022

 

14. Francés para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial. Desenvolverase en Vichy entre o 3 e o 16 de xullo.

15. Lingua portuguesa para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial. Desenvolverase en Braga con saída o 16/17 de xullo e retorno o 30/31 de xullo.

16. Lingua alemá para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial. Desenvolverase en Constanza entre o 10.07.22 e o23.07.22.

 

Nos vindeiros días as empresas adxudicatarias contactarán coas persoas admitidas para concretar información sobre a estadía formativa e achegarase información sobre as reunións informativas para cada actividade.

Subir ao índice

07/06/2022: Listas definitivas programa PIALE 2022

Publícanse as listas definitivas de solicitudes admitidas e excluídas do programa PIALE 2022. 

Publícase a información sobre as datas e lugares de celebración das actividades, noutra nova.

 

Listas de persoas admitidas e excluídas no programa PIALE 2022:

0. Persoas excluídas

1. Integración para profesorado de inglés en infantil e primaria (Canadá)

2. Integración para profesorado de inglés de secundaria, formación profesional e EEOOII (Canadá)

3. Integración inglés para profesorado CLIL de ESO e bacharelato (Canadá)

4. Integración inglés para profesorado CLIL de infantil e primaria (Canadá)

5. Integración para profesorado de inglés en EEOOII (Canadá)

6. Integración inglés para profesorado CLIL de FP e ensinanzas de réxime especial (Canadá)

7. Integración en lingua portuguesa para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e  ensinanzas de réxime especial (Portugal)

8. Integración en lingua francesa para profesorado especialista de francés e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e EEOOII (Francia)

10. Inglés para profesorado especialista de primaria (Reino Unido/Irlanda)

11. Inglés para profesorado especialista de secundaria, formación profesional e EEOOII (Reino Unido/Irlanda)

12. Inglés para profesorado CLIL de infantil e primaria (Reino Unido/Irlanda)

13. Inglés para profesorado CLIL de secundaria. formación profesional e ensinanzas de réxime especial (Reino Unido/Irlanda)

14. Francés para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial (Francia)

15. Lingua portuguesa para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial (Portugal)

16. Lingua alemá para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial (Alemaña).

 

As actividades 9 e 17 non teñen persoas asignadas ao quedar deserto o concurso público para desenvolver estas actividades, pola falta de oferta de prazas en Canadá neste momento.

Subir ao índice

23/05/2022: Listas provisionais programa PIALE 2022

 Publícanse as listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas do programa PIALE 2022. A exposición destas listas abre un prazo de cinco días hábiles, a partir do día seguinte á publicación, para realizar reclamacións ou renuncias, que rematará o 2 de xuño de 2022, incluído.

As reclamacións ou renuncias deberán presentarse electronicamente, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, en https://sede.xunta.gal/portada. Deberán entrar en A miña sede, na solicitude realizada para a convocatoria do programa PIALE 2022, código do procedemento ED305F, e picar en Accións, na opción alegacións ou renuncia, segundo corresponda. Ao picar en alegacións, poderán achegar a documentación que consideren. 

Unha vez que a reclamación sexa remitida polo procedemento indicado, solicítase que se adiante, ademais, escaneada ao correo electrónico formaes@edu.xunta.gal para axilizar a súa tramitación de cara á publicación das listas definitivas.

Polo momento non hai datas nin lugares de celebración das actividades. Publicaranse en canto estean definidas.

 

Listas de persoas admitidas e excluídas no programa PIALE 2022:

0. Persoas excluídas

1. Integración para profesorado de inglés en infantil e primaria (Canadá)

2. Integración para profesorado de inglés de secundaria, formación profesional e EEOOII (Canadá)

3. Integración inglés para profesorado CLIL de ESO e bacharelato (Canadá)

4. Integración inglés para profesorado CLIL de infantil e primaria (Canadá)

5. Integración para profesorado de inglés en EEOOII (Canadá)

6. Integración inglés para profesorado CLIL de FP e ensinanzas de réxime especial (Canadá)

7. Integración en lingua portuguesa para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e  ensinanzas de réxime especial (Portugal)

8. Integración en lingua francesa para profesorado especialista de francés e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e EEOOII (Francia)

9. Inglés en Canadá para profesorado CLIL de infantil e primaria (Canadá)

10. Inglés para profesorado especialista de primaria (Reino Unido/Irlanda)

11. Inglés para profesorado especialista de secundaria, formación profesional e EEOOII (Reino Unido/Irlanda)

12. Inglés para profesorado CLIL de infantil e primaria (Reino Unido/Irlanda)

13. Inglés para profesorado CLIL de secundaria. formación profesional e ensinanzas de réxime especial (Reino Unido/Irlanda)

14. Francés para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial (Francia)

15. Lingua portuguesa para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial (Portugal)

16. Lingua alemá para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial (Alemaña).

17. Inglés en Canadá para profesorado CLIL de secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial (Canadá).

 

Subir ao índice