Para comunicar os seus datos de contacto, acceda a datospersoais ou, se ten problemas coa súa conta:

  • No caso de persoal de centros educativos públicos, diríxase aos servizos de persoal da unidade territorial correspondente. 
  • No caso de centros educativos privados, póñase en contacto coa dirección do seu centro.

Para calquera aclaración ou dúbida pode poñerse en contacto coa Unidade de Atención a Centros.