Axuda busca por enderezo en áreas de influencia

Visualizaranse áreas de influencia nas que se encontra o enderezo aportado, coincidindo cós filtros de busca (provincia, concello, ensinanza e tipo centro).
Para realizar este tipo de busca, marcar o check de "Busca por enderezo", a provincia/concello deberán ser do enderezo aportado para que os resultados da busca sexan satisfactorios.
No campo enderezo, indicar só rúa e número:

Ex: Avda. A Coruña 7