Páxina en mantemento
O acceso á aplicación NERTA permanecerá deshabilitado temporalmente ata a publicación das cualificacións da ABAU. Todas as persoas que solicitasen recibir información a través do correo electrónico, recibirán as cualificacións no momento da publicación.
IR AO PORTAL DA CONSELLERÍA
IR AO PORTAL ABALARUnidade de Atención a Centros (UAC)
Tel.: 881 99 77 01
Correo electrónico: uac@edu.xunta.gal