Páxina en mantemento
A aplicación EDIXGAL permanecerá deshabilitada por tarefas de mantemento. O equipo da Amtega é consciente de que este corte xerará trastornos aos/ás usuarios/as, polo que agradece de antemán a súa comprensión e colaboración.
IR AO PORTAL DA CONSELLERÍA
IR AO PORTAL ABALARUnidade de Atención a Centros (UAC)
Tel.: 881 99 77 01
Correo electrónico: uac@edu.xunta.gal