Encontre a súa información...

Unidades didácticas educación secundaria semipresencial (galego)

                          

Presentación para o profesorado

Ámbito científico-tecnolóxico

                   Cadro xeral de contidos

  • Módulo 1

                    Unidade 1      Unidade 2      Unidade 3      Unidade 4   

Unidade 5      Unidade 6      Unidade 7      Unidade 8

  • Módulo 2

                    Unidade 1      Unidade 2      Unidade 3      Unidade 4

Unidade 5      Unidade 6       Unidade 7     Unidade 8

  • Módulo 3

                    Unidade 1      Unidade 2      Unidade 3      Unidade 4

Unidade 5      Unidade 6      Unidade 7      Unidade 8

  • Módulo 4 

Unidade 1      Unidade 2      Unidade 3      Unidade 4

Unidade 5      Unidade 6      Unidade 7      Unidade 8

 

Ámbito da comunicación: Lingua inglesa

                   Cadro xeral de contidos dos anexos

                   Anexo 1      Anexo 2      Anexo 3      Anexo 4     

                    Anexo 5      Anexo 6      Anexo 7      Anexo 8     

                    Anexo 9      Anexo 10    Anexo 11    Anexo 12

Anexo 13    Anexo 14    Anexo 15     Anexo 16

 

Ámbito comunicación

                    Cadro xeral de contidos

                    Unidade 1      Unidade 2      Unidade 3      Unidade 4

                    Unidade 5      Unidade 6      Unidade 7      Unidade 8

                    Unidade 9      Unidade 10    Unidade 11    Unidade 12

                    Unidade 13    Unidade 14    Unidade 15    Unidade 16

 

Ámbito social

                    Cadro xeral de contidos

                    Unidade 1      Unidade 2      Unidade 3      Unidade 4

Unidade 5      Unidade 6     Unidade 7      Unidade 8

Unidade 9      Unidade 10    Unidade 11    Unidade 12

Unidade 13    Unidade 14    Unidade 15    Unidade 16