Gallego

S1301067 Formación avanzada para equipos directivos

Summary: 
O CAFI organiza un curso de Formación avanzada para equipos directivos. O prazo de inscrición remata o 12 de decembro.
Gallego

S1301067_Formación avanzada para equipos directivos

Curso presencial. Duración: 50 horas

Referencia:S1301067
Centro de formación e recursos:CAFI
Temporalización:2º trimestre,
Data límite de inscrición:12/12/2013
Lugar:Santiago de Compostela
Destinatarios:

Membros de equipos directivos constituídos cunha experiencia mínima dun ano no cargo

Obxectivos:

 • Proporcionarlles aos membros dos equipos directivos estratexias que faciliten o liderado compartido.

 • Desenvolver habilidades necesarias para facilitar o traballo en equipo e as relacións entre as persoas.

 • Formar os equipos directivos para lideraren procesos de mellora.

Contidos:

 • Liderado compartido.

 • Intelixencia emocional e coaching en educación.

 • A calidade como transformación e cambio.

 

FORMACION AVANZADA

O IES A Cachada de Boiro vén de recibir un premio de Innovación Educativa

Summary: 
Premiado o proxecto multicultural do IES A Cachada organizado polo Club do Antifás.
Gallego

O IES A Cachada de Boiro acaba de recibir o segundo premio da convocatoria do I Premio Nacional Fundación GSD de Innovación Educativa por un proxecto de charlas multiculturais que se organizaron o pasado curso desde o Club do Antifás para membros da ONGD ConTacto.

Neste vídeo podemos ver o resultado da fusión entre persoas de diferentes pobos grazas á solidariedade e a través da creatividade.

 

(vídeo aloxado en Youtube e embebido no blogue ongdcontacto.blogaliza.org)

Para máis información podedes consultar as seguintes ligazóns:

 

Ies A Cachada

II Xornadas de atención á diversidade

Summary: 
O 14 de decembro terá lugar na EGAP as II Xornadas de Atención á Diversidade, na que se abordarán estratexias e propostas favorecedoras da inclusión.
Gallego

G1302003_II Xornadas de atención á diversidade

Neste primeiro trimestre do curso vanse celebrar as II Xornadas de atención á diversidade, con estratexias e propostas favorecedoras da inclusión.

Referencia: G1302003
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización: 1º trimestre
Data límite de inscrición: 20/09/2013
Lugar: Santiago de Compostela
Prazas: 300

Horas: 8 horas presenciais.

Destinatarios:

 • Bacharelato

 • Educación infantil

 • Educación primaria

 • Educación secundaria obrigatoria

Corpos e especialidades

511 - Catedráticos de ensino secundario
590 - Profesores de ensino secundario
591 - Profesores técnicos de formación profesional
597 - Mestres

Criterios de selección:

Os criterios xerais do plan anual do profesorado.

Obxectivos:

 • Divulgar a atención á diversidade do alumnado na comunidade autónoma.

 • Promover a participación de toda a comunidade escolar para favorecer a atención á diversidade de todo o alumnado.

Contidos:

 • A normativa que regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

 • Metodoloxías, estratexias e propostas de intervención da comunidade educativa e outros organismos e institucións favorecedoras da inclusión.


Aula virtual >>>  http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/course/view.php?id=421

diversidade e inclusión

Resolución definitiva da convocatoria de selección de centros educativos no proxecto de formación Combas Galicia para o curso 2013/2014

Summary: 
Resolución definitiva da convocatoria de selección de centros educativos no proxecto de formación Combas Galicia para o curso 2013/2014
Gallego
Combas
Combas

G1303004: Coordinadores para a formación en centros

Summary: 
O vindeiro 30 de novembro terá lugar na EGAP un Encontro para Coordinadores/as dos Plans de Formación Permanente do Profesorado; espazo para o intercambio de experiencias e boas prácticas no desenvolvemento dos mesmos.
Gallego

COORDINADORES PARA A FORMACIÓN EN CENTROS _ G1303004

O vindeiro 30 de novembro terá lugar na EGAP unha xornada destinada aos Coordinadores/as dos Plans de Formación Permanente do Profesorado. Un espazo para facilitar o intercambio de experiencias e boas prácticas no desenvolvemento dos mesmos. Neste curso 2013/14, 132 centros educativos de Galicia sumáronse aos PFPP, ademais dos 66 que continúan a andaina iniciada o curso anterior.

http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/course/view.php?id=415

 

coordinadores

V1302005: II Xornadas para persoas coordinadoras de actividades de formación en centros

Summary: 
O vindeiro venres, 22 de novembro, terán comezo no CFR de Vigo, as II Xornadas para persoas coordinadoras de actividades de formación en centros.
Gallego

O vindeiro venres, 22 de novembro, terán comezo no CFR de Vigo, as II Xornadas para persoas coordinadoras de actividades de formación en centros.

Data de inicio: 22/11/2013

Data de finalización: 22/01/2014

Horas totais: 15 horas

Lugar de celebración: CFR de Vigo e IES O Castro (Vigo).

fprofe: www.edu.xunta.es/web/fprofe

Aula virtual: http://www.edu.xunta.es/centros/cfrvigo/aulavirtual/course/view.php?id=285

coordinadores

foto
foto

I Xornadas para coordinadores/as de actividades de formación en centros

Summary: 
Nestas I Xornadas, que comezan o mércores 20 de novembro no CAFI, abordaranse coñecementos prácticos e operativos para optimizar o traballo das persoas coordinadoras de actividades de formación en centros.
Gallego

I Xornadas para coordinadores e coordinadoras de actividades de formación en centro

Referencia: S1302009
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización : 20/11/2013 - 30/04/2014
Lugar: Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI)

Materiais_Aula virtual: http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/course/view.php?id=414

Horas totais.12

Destinatarios:

Preferententemente os coordinadores de act. de form. en centros (PFAC, S. GT).

Obxectivos

1.Achegar coñecementos prácticos e operativos para optimizar o traballo das persoas coordinadoras de actividades de formación en centros.

2.Proporcionar estratexias e recursos para mellorar a dinamización dos grupos, a coordinación das tarefas e a xestión documental.

3.Facilitar a adquisición e desenvolvemento de habilidades de comunicación e xestión de grupos.

Contidos

1.O rol das persoas coordinadoras de proxectos de formación en centro.

2.Funcións e calidades dunha dirección eficaz. O liderado.

3.Estratexias para a dinamización do traballo en equipo.

4.Habilidades de comunicación.

 

Comunicacion_interacción

G1302003 II Xornadas de atención á diversidade

Gallego

G1302003_II Xornadas de atención á diversidade

 

O 14 decembro van ter lugar, en Santiago de Compostela, as  II Xornadas de atención á diversidade, nas que se abordarán estratexias e propostas favorecedoras da inclusión.

Referencia: G1302003. Inscrición : https://www.edu.xunta.es/fprofe/  
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización: 1º trimestre _14 Decembro
Data límite de inscrición: 20/09/2013
Lugar: Santiago de Compostela
Prazas: 300

Horas: 8 horas presenciais.

Destinatarios:

 • Bacharelato

 • Educación infantil

 • Educación primaria

 • Educación secundaria obrigatoria

Corpos e especialidades

511 - Catedráticos de ensino secundario
590 - Profesores de ensino secundario
591 - Profesores técnicos de formación profesional
597 - Mestres

Criterios de selección:

Os criterios xerais do plan anual do profesorado.

Obxectivos:

 • Divulgar a atención á diversidade do alumnado na comunidade autónoma.

 • Promover a participación de toda a comunidade escolar para favorecer a atención á diversidade de todo o alumnado.

Contidos:

 • A normativa que regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

 • Metodoloxías, estratexias e propostas de intervención da comunidade educativa e outros organismos e institucións favorecedoras da inclusión.

Aula virtual>>> http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/course/view.php?id=421

Data: 
14/12/2013
Sección: