Gallego

V1301053 e V1301054 Fase A1 e A2 Combas Galicia 2013/14 CFR Vigo

Summary: 
Do 18 de novembro ata o 30 de xuño de 2014 terán lugar os dous cursos: V1301053 e V1301054 FASE A1 e A2 COMBAS GALICIA 2013/14 no CFR de Vigo.
Gallego

Do 18 de novembro ata o 30 de xuño de 2014 terán lugar os dous cursos: V1301053 e V1301054 FASE A1 e A2 COMBAS GALICIA 2013/14 no CFR de Vigo.

Data de comezo: 18 de novembro.

Data de finalización: 30 de xuño.

Lugar de celebración: CFR de Vigo.

Número de horas totais: 30 h.

fprofe: www.edu.xunta.es/fprofe

Aula virtual: http://www.edu.xunta.es/centros/cfrvigo/aulavirtual/course/view.php?id=298

 

competencias básicas

Resolución definitiva da convocatoria de selección de centros educativos no proxecto de formación Combas Galicia para o curso 2013/2014

Summary: 
Resolución definitiva da convocatoria de selección de centros educativos no proxecto de formación Combas Galicia para o curso 2013/2014
Gallego
Combas
Combas

V1302005: II Xornadas para persoas coordinadoras de actividades de formación en centros

Summary: 
O vindeiro venres, 22 de novembro, terán comezo no CFR de Vigo, as II Xornadas para persoas coordinadoras de actividades de formación en centros.
Gallego

O vindeiro venres, 22 de novembro, terán comezo no CFR de Vigo, as II Xornadas para persoas coordinadoras de actividades de formación en centros.

Data de inicio: 22/11/2013

Data de finalización: 22/01/2014

Horas totais: 15 horas

Lugar de celebración: CFR de Vigo e IES O Castro (Vigo).

fprofe: www.edu.xunta.es/web/fprofe

Aula virtual: http://www.edu.xunta.es/centros/cfrvigo/aulavirtual/course/view.php?id=285

coordinadores

foto
foto

Lecturing in Ourense and Navarre

Gallego

Fco Xabier San Isidro Agrelo foi  Asesor de Linguas Estranxeiras da Consellería de Educación de Galicia, onde promoveu e puxo en marcha a xestión e execución dos programas relacionados co multilingüismo, xunto con itinerarios formativos para a mellora da competencia lingüística e comunicativa do profesorado en linguas estranxeiras. Actualmente é director do Departamento de Formación do Profesorado de CIL Lekaroz,Centro de Innovación Lingüística (Navarra), así como profesor e coordinador de CLIL no IES Xulián Magariños, de Negreira.
Está traballando en CLIL en entornos multilingües na Universidade do País Vasco, dirixido polo profesor David Lasagabaster (http://www.laslab.org/xabier)
http://www.xabiersanisidro.com

-- http://clilnegreira.com/2013/11/16/lecturing-in-ourense-and-navarre-dando-conferencias-en-ourense-e-navarra/

Data: 
13/11/2013 - 05/12/2013
Sección: 
Áreas-CAFI: 

P1301031: Inglés por proxectos. Project Work in the English Classroom

Summary: 
Reflexionar as fundamentacións teóricas do traballo por proxectos e analizar os aspectos máis importantes da súa organización. Fomentar a reciclaxe competencial do profesorado especialista a través de contidos profesionais. Incorporar a avaliación dende un marco globalizado e participativo.
Gallego

Inicio: 11/10/2013

Fin: 30/12/2013

Lugar: CFR de Pontevedra

Duración: 30 horas

http://www.edu.xunta.es/fprofe

.

V1302009: Primeiros auxilios en educación

Summary: 
O vindeiro día 13 de novembro, darán comezo as Xornadas de Primeiros auxilios en educación, no CEIP Emilia Pardo Bazán, en Vigo.
Gallego

O vindeiro día 13 de novembro, darán comezo as Xornadas de Primeiros auxilios en educación, no CEIP Emilia Pardo Bazán, en Vigo.

Data: 
13/11/2013 - 15/11/2013
Sección: 

V1302009: Primeiros auxilios en educación

Summary: 
O vindeiro día 13 de novembro, darán comezo as Xornadas de Primeiros auxilios en educación, no CEIP Emilia Pardo Bazán, en Vigo.
Gallego

O vindeiro día 13 de novembro, darán comezo as Xornadas de Primeiros auxilios en educación, no CEIP Emilia Pardo Bazán, en Vigo.

aux

aux
aux

Ampliación do prazo da convocatoria de selección de centros educativos no proxecto Combas Galicia para o curso 2013/2014

Gallego

O prazo de presentación de solicitudes para participar no proxecto  “COMBASGalicia” para o curso 2013-2014 amplíase ata o día 11 de novembro de 2013.

Destinatarios:

Centros educativos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria sostidos con fondos públicos que impartan Educación Primaria e/ou Educación Secundaria Obrigatoria.

Documentación necesaria

As solicitudes dirixiranse ao Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI) ou ao Centro de Formación e Recursos (CFR) en cuxo ámbito estea integrado o centro educativo,  e constará da seguinte documentación:

- Solicitude segundo modelo do anexo I da convocatoria.

- Relación do profesorado participante consonte ao recollido no anexo II.

-  Certificación da aprobación de participación do Claustro seguindo o anexo III

-  Certificación da aprobación de participación do Consello escolar consorte o anexo IV.

proxecto combas