Gallego

Revista da Rede de Formación

Summary: 

Vídeo da revista da Rede de Formación do Profesorado de Galicia.
Gallego

Vídeo da revista da Rede de Formación do Profesorado de Galicia.

Revista
Revista

C1301026: Inglés. Curso de actualización lingüística e comunicativa (CALC). Nivel B1

Gallego

Referencia: C1301026
Centro de formación e recursos: A Coruña
Temporalización:  30/09/2013  -  30/05/2014
Data límite de inscrición: 19/09/2013
Lugar: SECCIÓN DE CEE (EOI CORUÑA)
Prazas:  20
Observacións prazas: 
Acreditar nivel A2 de inglés. Orde de 18 de febreiro de 2011 (DOG 26/04/2011)

Horas presenciais: 120
Horas non presenciais: 0

Destinatarios

Todas as ensinanzas

Asesor responsable: Pedro Lado García.

Email: cfr.coruna.tic3@edu.xunta.es

 

Data: 

30/09/2013 - 30/05/2014

Sección: 

Áreas-CAFI: 

Plan de formación 2013-2014 CFR de Ferrol (corrección de erros)

Summary: 

ATENCIÓN!!! Revisión de erros e ampliación de actividades no Plan de Formación publicado para o curso 2013-2014 no CFR de Ferrol
Gallego

Podedes descargar dende aquí as actividades desenvolvidas no Plan de Formación de para o curso 2013-2014 para o CFR de Ferrol correxido e ampliado.

Plan Formación CFR Ferrol 2013-2014
Plan Formación CFR Ferrol 2013-2014

Programa PIALE

Summary: 

Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2013.
Gallego

Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2013. Prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa.

Ler máis

Gráfico Piale
Piale

C1201022: As cancións e a imaxe en movemento na educación infantil e na educación primaria

Summary: 

Curso destinado fundamentalmente a profesores especialistas de lingua inglesa que pretende dar a coñecer as diferentes posibilidades que ofertan a imaxe e as cancións para implementar a práctica docente.
Gallego

Modalidade: curso presencial.

Data de comezo: 19.02.2013

Data de finalización: 12.03.2013

Horario: 18.00-21.00

Lugar: CFR da Coruña e IES Salvador de Madariaga.

Número de horas totais: 20

Fprofe: www.edu.xunta.es/fprofe

 

Data: 

19/02/2013 - 12/03/2013

Sección: 

Áreas-CAFI: 

Curso de Riscos laborais específicos nas familias profesionales de ELE-FME-HOT-MAM-TMV

Summary: 

Curso:Riscos laborais específicos nas familias profesionais de Electricidade e Electrónica, Fabricación Mecánica, Hostelaría e Turismo, Madeira, Moble e Cortiza, e Transporte e Mantemento de Vehículos Área Referencia: O1301012 Centro de formación e recursos: Ourense Temporalización: 1,2,3,4,5/07/2013 Data límite de inscrición: 15/06/2013 Lugar: OURENSE Prazas: 25 horas presenciais: 25
Gallego

Obxectivos

1.Coñecer e concienciar na necesidade da prevención de riscos laborais dentros das familias profesionais de Formación Profesional.

2.Coñecer especialmente as accións preventivas básicas dentro das familias profesionais de electricidade e electrónica, fabricación mecánica, Hostalería e turismo, madeira moble e cortiza, transporte e mantemento de vehículos.

Contidos

1.Elementos básicos na xestión de prevención de riscos .

2.Riscos xerais e a súa prevención.

3.Riscos específicos e a súa prevención no sector correspondente ás actividades de electricidade e electrónica, fabricación mecánica, hostalería e turismo, madeira, moble e cortiza, transporte e mantemento de vehículos .

 

 

Curso:Riscos laborais específicos nas familias profesionais de Electricidade e Electrónica, Fabricación Mecánica, Hostelaría e Turismo, Madeira, Moble e Cortiza, e Transporte e Mantemento de Vehículos

Área Referencia: O1301012
Centro de formación e recursos: Ourense
Temporalización:  1,2,3,4,5/07/2013 Data límite de inscrición: 15/06/2013  Lugar: OURENSE
Prazas:  25         horas presenciais: 25

 

Relatores: 

Area Gómez, Ana María

Fernández Vila, Sabela

Montero Pita, Cristina

Pacoret Balsa, Javier

Torres Casanova, Isabel Teresa

 

Asesora: Carmen Calleja Lameiras

 Riscos laborais

Son de poetas

Gallego
Esta antoloxía da poesía galega musicada é un proxecto que xurdiu entre o Departamento de lingua galega e literatura e do Equipo de Dinamización e Normalización lingüística do IES David Buján de Cambre, A Coruña. Naceu no curso 2007-2008 e o seu obxectivo era achegar un poema musicado cada semana dese curso e, abofé, que están actualizando o blogue continuamente.
Nesta web pódense facer buscas por autor, por título dos poemas ou, simplemente por época. En moitos casos un mesmo poema presenta máis dunha interpretación musical, o que enriquece aínda máis esta ferramenta.
Tamén dá a posibilidade de subscribirse para recibir as novidades cada vez que se inclúa un novo poema nesa páxina.
Unha moi boa ferramenta para coñecer a poesía en lingua galega e a actividade creativa dos nosos «modernos trobadores».
A intención dos autores é aproximar o alumnado á poesía galega partindo dende a música. Trátase, daquela, dun material de aula ou para despois da aula.
son de poetas

Contos interactivos

Gallego

É un recurso gratuíto en rede, froito do traballo dunha editorial saída da Universidade de Barcelona. Nesta páxina poderedes atopar distintos contos orixinais ou versións alternativas a algún conto clásico con audio incorporado ademáis de texto e xogos interactivos ao longo do desenvolvemento da narración. Os contos son moi intuitivos para o seu manexo, pero, de for necesario, na páxina principal inclúese unha guía de uso “Cómo funciona”.

contos interactivos

Plan anual de formación do profesorado 2013/2014

Summary: 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria presenta o Plan Anual de Formación do Profesorado para o curso 2013/2014.
Gallego
plan anual 2013 2014

International Conference ICT for Language Learning 6th edition

Summary: 

Sexta edición congreso internacional de ensino de linguas a traves das TIC. Terá lugar en Florencia os días 14 e 15 de novembro do 2013.
Gallego

International Conference ICT for Language Learning 6th edition

Florence, Italy
14-15 november 2013

The 6th edition of the international conference “ICT for Language Learning” aims to promote and share good practice and transnational cooperation in the field of the application of ICT to language learning and training.
The conference is also an excellent opportunity for the presentation of previous and current language learning projects funded by the European Commission and by other sources.

Para máis información: http://conference.pixel-online.net/ICT4LL2013/

Congreso Florencia 2013
Congreso Florencia 2013