Gallego

Museos científicos e tecnolóxicos

Gallego

 

 

Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía de España (MUNCYT) é un museo de titularidade estatal dependente da Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación do Ministerio de Economía y Competitividad y xestionado pola Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Entre as actividades que propón aos visitantes cabe destacar:  cursos e conferencias, visitas guiadas, o Finde científico -que xa vai pola súa cuarta edición-, talleres como "actividades para nenos", "investigadores do futuro" ou "charlando cos nosos sabios" e outras actividades como os campamentos de verán para nenos, a "Ruta Norte", a "Semana da Ciencia" ou o  "Encontro ComCiRed: comunicar ciencia en rede", por exemplo.

 

Podemos disfrutar de:

que ofrecen un variado programa de actividades que inclúen talleres científicos, xogos, conferencias ou cursos.

 

 

 
museos científicos