Gallego

Relación definitiva de plans de formación permanente do profesorado

Summary: 
Relación definitiva dos centros educativos públicos dependentes da Consellería nos que se van implantar plans de formación permanente do profesorado no curso 2012/2013
Gallego

Xúntase a Proposta de resolución do 15 de outubro de 2012 pola que se fai pública a relación definitiva dos centros educativos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitarianos que se van implantar plans de formación permanente do profesorado no curso 2012-2013, conforme aos criterios de selección recollidos na Resolución do 22 de maio de 2012 (DOG do 28).

aula

Fin do prazo de presentación de solicitudes de GT e Seminarios

Gallego

Prazos:

  • Preinscrición: Ata 10 de outubro, a traves da aplicación informática Fprofe
  • Elaboración do proxecto e solicitude de participación: Ata o 31 de outubro tamén a través de Fprofe e en papel.

Documentación:

  • Solicitude de participación: Anexo I da convocatoria debidamente cumplimentado no rexistro do CFR
  • Proxecto segundo o guión do Anexo II que deberá subirse tamén á aplicación Fprofe
  • Memorial final: 31 de maio 2013. Anexo III tamén subida á Fprofe
plan anual 2012
plan anual 2012