Gallego

Grupo de risco

Gallego

fr. subst. Colectivo identificado pola súa vulnerabilidade na circulación. Segundo grupos de idade, son os mozos entre 15 e 24 anos e mais os anciáns; segundo a súa fraxilidade, os peóns, os ciclistas e os condutores de motocicletas e motos; segundo o sexo, os homes.

Tema: