Gallego

Normativa

Actualización do Marco de Referencia da Competencia Dixital Docente

As Comunidades Autónomas e o Ministerio de Educación e Formación Profesional estimaron necesario actualizar o marco aprobado o 14 de maio de 2020 e adecualo ao novo contexto educativo, partindo dun enfoque diferente, centrado nas funcións profesionais do profesorado.

É unha proposta de marco dirixida a todo o profesorado que imparte os ensinos regulados pola Lei Orgánica de Educación, na que se buscou a converxencia cos marcos europeos de competencia dixital cidadá, dos educadores e dos centros educativos, elaborados polo Joint Research Centre da Comisión Europea. Partindo do DigCompEdu, realizouse unha adaptación ao contexto educativo do Estado español e modificouse o criterio para establecer os niveis do marco europeo con obxecto de adoptar un que se axuste ás fases do desenvolvemento profesional docente, desde a súa formación inicial e a súa incorporación á profesión, ata un exercicio experto, reflexivo, creativo e crítico da docencia, no que as tecnoloxías dixitais non son un fin, senón un medio máis para que todo o alumnado mellore as súas aprendizaxes.

Para esta actualización constituíuse un relatorio dependente do Grupo de Traballo de Tecnoloxías da Aprendizaxe (GTTA), formada por representantes de todas as Administracións educativas, que, durante 2021, estivo traballando na revisión e actualización do marco anterior. A versión actualizada do Marco de Referencia da Competencia Dixital Docente foi aprobada pola Conferencia Sectorial de Educación na reunión do 30 de marzo de 2022 e publicado no BOE do 16 de maio de 2022:

Resolución do 4 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o Acordo da Conferencia Sectorial de Educación, sobre a actualización do marco de referencia da competencia dixital docente.

 

  Normativa Plan Dixital

   

  Plans de Formación Permanente do Profesorado (PFPP)

  • A resolución pola que se convocan os Plans de Formación Permanente do Profesorado recolle no seu Apartado 4. Liñas de traballo e competencias profesionais docentes dos PFPP a elaboración do plan dixital de centro como liña prioritaria.

   

  Instrucións para o inicio de curso

  • A Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, publicou o pasado 17 de xuño as instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato que inclúen na disposición adicional quinta a necesidade de que os centros docentes elaboren no curso 2021/22 o seu plan dixital.
  Gallego

  Sección: 

  Competencia dixital

  Competencias dixitais docentes

   

  A competencia dixital no ámbito educativo de Galicia vertébrase a través dos tres marcos europeos elaborados polo Centro Común de Investigación (Joint Research Centre, JRC) da Comisión Europea:

  • O marco europeo da competencia dixital docente (DigCompEdu nas súas siglas en inglés) é a referencia para o desenvolvemento da competencia dixital do profesorado. A tradución ao galego pode descargarse nesta ligazón e así como unha folla resumo do marco nesta outra.

  Partindo do DigCompEdu, as Comunidades Autónomas e o Ministerio de Educación e Formación Profesional realizaron unha adaptación ao contexto educativo do Estado español que resultou na publicación, no BOE do 16 de maio de 2022, da actualización do marco de referencia da competencia dixital docente.

  • O marco europeo para as organizacións educativas dixitalmente competentes é a referencia para os centros educativos e para a elaboración do plan dixital de centro.

  • O marco europeo da competencia dixital para os cidadáns é a referencia para a competencia dixital do alumnado. Nesta ligazón, a versión en castelán.

   


   

  NOVIDADES

  Acordo da Conferencia Sectorial de Educación, sobre a actualización do marco de referencia da competencia dixital docente.

  Apertura do prazo do TestCDD en FProfe para docentes (do 08/02/2022 ao 28/02/2022). Prema na ligazón Pasos a seguir para a realización do TestCDD

  Prema na ligazón á Presentación do Plan dixital. Temporalización das accións (03/02/2022)

  Gallego
  Caramelo competencias dixitais docentes

  Sección: